среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Stawianie ploty PCV na plot i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Plotki PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie PVC na plot i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy projektowane sztachety plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий